Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

 1. Zaproponuj termin z dostępnych w naszym kalendarzu

 2. Wybierz porę dnia, która Ci odpowiada

 3. Wprowadź dane kontaktowe

 4. Wybierz z listy temat spotkania i opcjonalnie wybierz terapeutę

 5. Tak niewiele, aby uzyskać pomoc

czerwiec 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Terapia uzależnień – wyzwania. Wychodząc z mroku uzależnienia

Uzależnienia: poważne wyzwanie zdrowia psychicznego

Rzecz, o której dziś będziemy mówić to szeroko rozumiana terapia uzależnień. Zaczniemy jednak od podstawowych definicji, aby lepiej zrozumieć problem, jakim jest uzależnienie.

Zarys problemu uzależnień jako obszernego wyzwania zdrowia psychicznego

Uzależnienia to złożone zaburzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na życie osób dotkniętych tym problemem. Mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, finansowych, społecznych i emocjonalnych.

Uzależnienia jako czwarta najczęstsza przyczyna zgonów na świecie

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uzależnienia są czwartą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że uzależnienia są odpowiedzialne za 5,3 miliona zgonów rocznie, co odpowiada 10% wszystkich zgonów na świecie.

różne oblicza uzależnień

Uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu

Szacuje się, że na świecie cierpi na uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub hazardu 264 miliony osób. Najczęściej występujące uzależnienia to uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków oraz uzależnienie od hazardu.

Uzależnienia to poważne wyzwanie zdrowia psychicznego, które ma znaczący wpływ na życie osób dotkniętych tym problemem. Uzależnienia są odpowiedzialne za miliony zgonów rocznie i są najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych przez czynniki behawioralne.

Badania naukowe wykazały, że uzależnienia to choroby mózgu. U osób uzależnionych w mózgu zachodzą zmiany, które powodują, że osoby te mają silną potrzebę zażywania substancji lub wykonywania zachowań uzależniających.

Uzależnienia to choroby mózgu

Analiza różnorodności uzależnień od substancji po zachowania

Uzależnienia można podzielić na dwa główne rodzaje: uzależnienia od substancji i uzależnienia behawioralne.

Uzależnienia od substancji

Uzależnienia od substancji to zaburzenia, które charakteryzują się silną potrzebą zażywania substancji psychoaktywnej, pomimo negatywnych konsekwencji. Substancje psychoaktywne to substancje, które wpływają na mózg i mogą powodować zmiany w nastroju, percepcji i zachowaniu. Do najczęstszych uzależnień od substancji należą:

 • Alkohol
 • Narkotyki
 • Leki
 • Nikotyna

Uzależnienia behawioralne

Uzależnienia behawioralne to zaburzenia, które charakteryzują się silną potrzebą wykonywania określonego zachowania, pomimo negatywnych konsekwencji. Zachowania uzależniające mogą być różne, ale często obejmują:

 • Hazard
 • Seks
 • Zakupy
 • Internet
 • Praca

Wpływ różnych rodzajów uzależnień na życie codzienne i zdrowie psychiczne

Uzależnienia mogą mieć znaczący wpływ na życie codzienne i zdrowie psychiczne osób dotkniętych tym problemem. Mogą prowadzić do:

 • Problemów zdrowotnych, takich jak choroby przewlekłe, choroby psychiczne, problemy ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym.
 • Problemów finansowych, takich jak utrata pracy, problemy z płynnością finansową, zadłużenie.
 • Problemów społecznych, takich jak izolacja społeczna, problemy w relacjach z bliskimi, problemy w pracy lub szkole.
 • Problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia osobowości.

Uzależnienia mogą również prowadzić do samookaleczenia lub samobójstwa.

Osoby, które mają w rodzinie osoby uzależnione, są bardziej narażone na rozwój uzależnienia.

Uzależnienia mogą być dziedziczne

Psychologiczne mechanizmy uzależnień

Uzależnienia to złożone zaburzenia, które wpływają na cały organizm, w tym na mózg i psychikę. U osób uzależnionych w mózgu zachodzą zmiany, które powodują, że osoby te mają silną potrzebę zażywania substancji lub wykonywania zachowań uzależniających.

Wpływ uzależnień na mózg

Uzależnienia wpływają na mózg na wiele sposobów. Początkowo substancje lub zachowania uzależniające mogą powodować uczucie przyjemności i euforii. To uczucie jest spowodowane przez uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak dopamina i serotonina.

Z czasem organizm osoby uzależnionej przyzwyczaja się do działania substancji lub zachowania uzależniającego. W rezultacie osoba ta potrzebuje coraz więcej substancji lub wykonywania zachowania uzależniającego, aby uzyskać to samo uczucie przyjemności.

Uzależnienia mogą również powodować zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Te zmiany mogą być trwałe i mogą utrudniać osobie uzależnionej powrót do normalnego funkcjonowania.

Motywacja i mechanizmy utrzymania uzależnień

Uzależnienia są motywowane przez różne czynniki, w tym:

 • Poszukiwanie przyjemności – substancje lub zachowania uzależniające mogą powodować uczucie przyjemności i euforii.
 • Poszukiwanie ulgi – substancje lub zachowania uzależniające mogą być wykorzystywane do łagodzenia nieprzyjemnych emocji, takich jak lęk, stres lub depresja.
 • Nawyk – substancje lub zachowania uzależniające mogą stać się nawykiem, który jest trudny do przerwania.

Uzależnienia są utrzymywane przez różne mechanizmy, w tym:

 • Tolerancja – organizm osoby uzależnionej przyzwyczaja się do działania substancji lub zachowania uzależniającego, w wyniku czego osoba ta potrzebuje coraz więcej substancji lub wykonywania zachowania uzależniającego, aby uzyskać to samo uczucie przyjemności.
 • Odstawienie – zaprzestanie zażywania substancji lub wykonywania zachowania uzależniającego może powodować objawy odstawienia, takie jak lęk, niepokój, bezsenność i drażliwość.
 • Nawroty – nawet po wyzdrowieniu z uzależnienia, osoby uzależnione są narażone na nawroty.

Wskazówki dotyczące zrozumienia motywacji i mechanizmów utrzymania uzależnień

Aby zrozumieć motywację i mechanizmy utrzymania uzależnień, ważne jest, aby zrozumieć, jak uzależnienia wpływają na mózg i psychikę.

mechanizmy uzależnień

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w zrozumieniu motywacji i mechanizmów utrzymania uzależnień:

 • Dowiedz się więcej o uzależnieniach – przeczytaj książki i artykuły na temat uzależnień. Możesz również skorzystać z zasobów internetowych lub porozmawiać z terapeutą lub doradcą uzależnień.
 • Rozważ swoją własną historię – zastanów się, jakie czynniki przyczyniły się do rozwoju Twoich uzależnień. Czy były to czynniki wewnętrzne, takie jak Twoje emocje lub osobowość, czy też czynniki zewnętrzne, takie jak Twoje środowisko lub relacje z innymi?
 • Pomyśl o innych osobach uzależnionych – porozmawiaj z innymi osobami, które zmagają się z uzależnieniem. Możesz dowiedzieć się wiele o ich doświadczeniach i poznać ich punkt widzenia.

Rozumienie motywacji i mechanizmów utrzymania uzależnień może pomóc osobom uzależnionym w zrozumieniu ich problemu i w podjęciu kroków w kierunku wyzdrowienia.

Zalety terapii indywidualnej w kontekście uzależnień

Indywidualna terapia uzależnień jest formą terapii, w której pacjent spotyka się z terapeutą w celu omówienia swoich problemów i wypracowania strategii radzenia sobie z nimi. Terapia indywidualna może być skutecznym sposobem leczenia uzależnień, ponieważ:

 • Pozwala na stworzenie osobistej relacji między pacjentem a terapeutą – relacja ta jest ważna, ponieważ pozwala pacjentowi poczuć się bezpiecznie i zrozumienym.
 • Pozwala na skupienie się na indywidualnych potrzebach i doświadczeniach pacjenta – terapia indywidualna może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.
 • Pozwala na pracę nad osobistymi czynnikami, które przyczyniły się do rozwoju uzależnienia – terapia indywidualna może pomóc pacjentowi zrozumieć swoje emocje, myśli i zachowania, które przyczyniły się do rozwoju uzależnienia.
terapia uzależnień CBT

Oto niektóre konkretne przykłady tego, jak terapia indywidualna może pomóc osobom uzależnionym:

 • Może pomóc pacjentom zrozumieć, dlaczego sięgnęli po substancję lub zachowanie uzależniające
 • Może pomóc pacjentom rozwinąć umiejętności radzenia sobie z emocjami, takimi jak lęk, stres lub depresja
 • Może pomóc pacjentom zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i przekonania, które przyczyniły się do rozwoju uzależnienia
 • Może pomóc pacjentom w opracowaniu planu abstynencji i zapobiegania nawrotom

Rola wsparcia społecznościowego w procesie leczenia uzależnień

Wsparcie społecznościowe to wsparcie, które osoby uzależnione otrzymują od innych osób, które zmagają się z uzależnieniem lub je przeżyły. Wsparcie społecznościowe może być udzielane przez grupy wsparcia, organizacje charytatywne lub online.

wsparcie społeczne a terapia uzależnień

Rola wsparcia społecznościowego w procesie leczenia uzależnień jest bardzo ważna, ponieważ:

 • Pomaga osobom uzależnionym poczuć się mniej samotnym – osoby uzależnione często czują się samotne i wyizolowane. Wsparcie społecznościowe może pomóc im poczuć się mniej samotnymi i bardziej połączonymi z innymi.
 • Pomaga osobom uzależnionym utrzymać abstynencję – osoby uzależnione są bardziej narażone na nawroty, jeśli nie otrzymują wsparcia. Wsparcie społecznościowe może pomóc osobom uzależnionym utrzymać abstynencję i zapobiegać nawrotom.
 • Pomaga osobom uzależnionym w rozwoju umiejętności radzenia sobie – wsparcie społecznościowe może pomóc osobom uzależnionym w rozwoju umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życia bez substancji lub zachowania uzależniającego.

Oto niektóre przykłady tego, jak wsparcie społecznościowe może pomóc osobom uzależnionym:

 • Osoby uzależnione mogą uzyskać wsparcie emocjonalne od innych osób, które rozumieją, przez co przechodzą
 • Osoby uzależnione mogą uzyskać informacje i wskazówki na temat leczenia uzależnień
 • Osoby uzależnione mogą uzyskać wsparcie w powrocie do życia bez substancji lub zachowania uzależniającego

Terapia indywidualna i wsparcie społecznościowe to dwa ważne elementy leczenia uzależnień. Oba podejścia mogą być skuteczne w pomaganiu osobom uzależnionym w wyzdrowieniu i odzyskaniu kontroli nad swoim życiem.

Terapia uzależnień w ujęciu poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to rodzaj terapii, który koncentruje się na zmianie myślenia i zachowań. CBT może być skutecznym sposobem leczenia uzależnień, ponieważ pomaga osobom uzależnionym zrozumieć, jak ich myśli i zachowania przyczyniają się do uzależnienia.

Jak terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmieniać myślenie i zachowania

CBT opiera się na założeniu, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane. Co myślimy, ma wpływ na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. Co czujemy, również ma wpływ na to, jak myślimy i jak się zachowujemy. A co robimy, ma wpływ na to, co myślimy i jak się czujemy.

CBT pomaga osobom uzależnionym zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i przekonania, które przyczyniają się do uzależnienia. Na przykład, osoba uzależniona od alkoholu może mieć przekonanie, że alkohol pomaga jej radzić sobie ze stresem. CBT może pomóc tej osobie zidentyfikować i zmienić to przekonanie, aby mogła nauczyć się radzić sobie ze stresem w zdrowy sposób.

CBT również pomaga osobom uzależnionym rozwinąć umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. Na przykład, osoba uzależniona od narkotyków może mieć trudności z radzeniem sobie z emocjami, takimi jak lęk lub złość. CBT może pomóc tej osobie rozwinąć umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami w zdrowy sposób, aby nie musiała uciekać się do narkotyków, aby sobie z nimi poradzić.

Studia przypadków potwierdzające skuteczność CBT

Badania wykazały, że CBT jest skuteczną formą leczenia uzależnień. W jednym badaniu, osoby uzależnione od alkoholu, które otrzymywały CBT, miały lepsze wyniki niż osoby, które otrzymywały standardową opiekę. W innym badaniu, osoby uzależnione od narkotyków, które otrzymywały CBT, miały mniejsze prawdopodobieństwo nawrotów niż osoby, które otrzymywały standardową opiekę.

Badanie dotyczące skuteczności CBT w leczeniu uzależnienia od alkoholu

W badaniu przeprowadzonym przez Szpitale Uniwersyteckie w Zurychu w Szwajcarii1 wzięło udział 210 osób uzależnionych od alkoholu. Osoby te zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup: grupy otrzymującej CBT lub grupy otrzymującej standardową opiekę.

Osoby otrzymujące CBT uczestniczyły w 12 sesjach terapeutycznych, które trwały 90 minut każda. Sesje te koncentrowały się na zmianie negatywnych myśli i przekonań, które przyczyniały się do uzależnienia od alkoholu.

Osoby otrzymujące standardową opiekę otrzymywały poradnictwo i wsparcie od pracowników socjalnych.

Po roku od zakończenia leczenia osoby otrzymujące CBT miały lepsze wyniki niż osoby otrzymujące standardową opiekę. Osoby otrzymujące CBT były bardziej prawdopodobne, że będą abstynenckie od alkoholu i że będą miały lepsze wyniki w zakresie zdrowia psychicznego.

Badanie dotyczące skuteczności CBT w leczeniu uzależnienia od narkotyków

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych2 wzięło udział 135 osób uzależnionych od narkotyków. Osoby te zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup: grupy otrzymującej CBT lub grupy otrzymującej standardową opiekę.

Osoby otrzymujące CBT uczestniczyły w 12 sesjach terapeutycznych, które trwały 90 minut każda. Sesje te koncentrowały się na zmianie negatywnych myśli i przekonań, które przyczyniały się do uzależnienia od narkotyków.

Osoby otrzymujące standardową opiekę otrzymywały poradnictwo i wsparcie od pracowników socjalnych.

Po roku od zakończenia leczenia osoby otrzymujące CBT miały niższe prawdopodobieństwo nawrotów niż osoby otrzymujące standardową opiekę. Osoby otrzymujące CBT były również bardziej prawdopodobne, że będą pracować lub uczęszczać do szkoły i że będą miały lepsze wyniki w zakresie zdrowia psychicznego.

Oba badania wykazały, że CBT jest skuteczną formą leczenia uzależnień. CBT może pomóc osobom uzależnionym w osiągnięciu abstynencji i w poprawie jakości ich życia.

uzależnienie od narkotyków

Oto dwa konkretne przykłady tego, jak CBT może pomóc osobom uzależnionym:

Przykład 1

Osoba uzależniona od alkoholu ma przekonanie, że alkohol pomaga jej radzić sobie ze stresem. CBT może pomóc tej osobie zidentyfikować i zmienić to przekonanie, aby mogła nauczyć się radzić sobie ze stresem w zdrowy sposób.

Terapia może pomóc tej osobie w zrozumieniu, że alkohol nie jest skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem. Alkohol może początkowo zmniejszyć stres, ale w dłuższej perspektywie może go pogarszać.

Terapia może również pomóc tej osobie w opracowaniu zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, takich jak ćwiczenia, medytacja lub rozmowa z przyjacielem lub członkiem rodziny.

Przykład 2

Osoba uzależniona od narkotyków ma trudności z radzeniem sobie z emocjami, takimi jak lęk lub złość. CBT może pomóc tej osobie rozwinąć umiejętności radzenia sobie z tymi emocjami w zdrowy sposób, aby nie musiała uciekać się do narkotyków, aby sobie z nimi poradzić.

Terapia może pomóc tej osobie w zrozumieniu, że emocje są normalne i że każdy doświadcza ich. Terapia może również pomóc tej osobie w opracowaniu zdrowych sposobów radzenia sobie z tymi emocjami, takimi jak ćwiczenia, medytacja lub rozmowa z przyjacielem lub członkiem rodziny.

Ogólnie rzecz biorąc, CBT to skuteczna forma leczenia uzależnień. Pomaga osobom uzależnionym zrozumieć, jak ich myśli i zachowania przyczyniają się do uzależnienia, a także pomaga im rozwinąć umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.

Farmakologiczne leczenia a terapia uzależnień

Przegląd leków wspomagających leczenie uzależnień

Farmakoterapia jest jednym z elementów leczenia uzależnień. Leki mogą być stosowane w celu:

 • Zmniejszenia objawów abstynencji
 • Zwiększenia motywacji do leczenia
 • Zapobiegania nawrotom

Do leków wspomagających leczenie uzależnień należą:

 • Leki przeciwdepresyjne, takie jak bupropion, cytalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina i wenlafaksyna. Leki te mogą być stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu, opioidów, nikotyny i innych substancji.
 • Leki przeciwpsychotyczne, takie jak aripiprazol, olanzapina, risperidon i kwetiapina. Leki te mogą być stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu, opioidów i innych substancji.
 • Leki przeciwbólowe, takie jak metadon i buprenorfina. Leki te są stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów.
 • Leki zmniejszające łaknienie, takie jak naltrexone i nalmefene. Leki te są stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu i opioidów.
 • Leki zmniejszające głód nikotynowy, takie jak cytyzyna, bupropion i vareniclina. Leki te są stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Rola farmakoterapii w procesie rehabilitacji

Farmakoterapia może odgrywać ważną rolę w procesie rehabilitacji osób uzależnionych. Leki mogą pomóc osobom uzależnionym:

 • Utrzymać abstynencję
 • Zwiększyć motywację do leczenia
 • Zapobiegać nawrotom

Farmakoterapia może być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia uzależnień, takimi jak terapia indywidualna, terapia grupowa i terapia rodzinna.

Oto kilka przykładów tego, jak farmakoterapia może być stosowana w procesie rehabilitacji osób uzależnionych:

 • Osoba uzależniona od alkoholu może przyjmować lek przeciwdepresyjny, aby zmniejszyć objawy abstynencji i zwiększyć motywację do leczenia.
 • Osoba uzależniona od opioidów może przyjmować lek przeciwbólowy, taki jak metadon lub buprenorfina, aby utrzymać abstynencję.
 • Osoba uzależniona od nikotyny może przyjmować lek zmniejszający głód nikotynowy, taki jak cytyzyna, bupropion lub vareniclina, aby zmniejszyć objawy abstynencji i zwiększyć szanse na rzucenie palenia.

Farmakoterapia może być skutecznym sposobem leczenia uzależnień. Leki mogą pomóc osobom uzależnionym utrzymać abstynencję, zwiększyć motywację do leczenia i zapobiec nawrotom.

Terapia uzależnień jako proces pozytywnej zmiany

Terapia uzależnień to proces, który może pomóc osobom uzależnionym w osiągnięciu abstynencji i w poprawie jakości ich życia. Jest to proces złożony i wymagający, ale może być również bardzo satysfakcjonujący.

Terapia uzależnień jako proces pozytywnej zmiany

Etapy zmiany i rozwoju podczas terapii uzależnień

Terapia uzależnień obejmuje zazwyczaj kilka etapów zmiany i rozwoju. Te etapy mogą się różnić w zależności od osoby i rodzaju uzależnienia, ale ogólnie można je podzielić na następujące kategorie:

 • Etap uświadomienia – na tym etapie osoba uzależniona zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojego problemu. Może to być trudny etap, ponieważ może wiązać się z przyznaniem się do porażki i koniecznością zmiany dotychczasowego sposobu życia.
 • Etap motywacji – na tym etapie osoba uzależniona zaczyna dążyć do zmiany. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak chęć poprawy zdrowia, relacji z innymi lub sytuacji życiowej.
 • Etap działania – na tym etapie osoba uzależniona podejmuje kroki w celu zmiany swojego życia. Może to obejmować leczenie, terapię, zmianę stylu życia lub inne działania.
 • Etap utrzymania – na tym etapie osoba uzależniona pracuje nad utrzymaniem abstynencji i zapobieganiem nawrotom.

Motywacyjne narzędzia wspierające proces wyjścia z nałogu

Istnieje wiele motywatycznych narzędzi, które mogą wspierać proces wyjścia z nałogu. Do tych narzędzi należą:

 • Interwencje terapeutyczne – interwencje terapeutyczne to działania podejmowane przez terapeutę lub inną osobę z wykształceniem w zakresie uzależnień w celu skłonienia osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. Interwencje te mogą obejmować rozmowę, przedstawienie informacji o uzależnieniu lub pomoc w opracowaniu planu leczenia.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – CBT to forma terapii, która pomaga osobom uzależnionym zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i zachowania, które przyczyniają się do uzależnienia.
 • Terapia rodzinna – terapia rodzinna to forma terapii, która pomaga rodzinie osoby uzależnionej w zrozumieniu uzależnienia i w jego leczeniu.
 • Programy samopomocy – programy samopomocy to grupy osób uzależnionych, które spotykają się regularnie, aby wspierać się nawzajem w walce z uzależnieniem.

Ważne jest, aby pamiętać, że terapia uzależnień to proces indywidualny. Nie ma jednego rozwiązania, które sprawdzi się dla wszystkich. Osoba uzależniona powinna współpracować z terapeutą lub innym specjalistą, aby znaleźć podejście, które jest dla niej odpowiednie.

Terapia uzależnień to szansa na powrót do normalności

Uzależnienie to złożony problem, który może mieć znaczący wpływ na życie osoby uzależnionej i jej otoczenia. Leczenie uzależnień to proces złożony i wymagający, ale może być również bardzo satysfakcjonujący.

Ważne jest, aby pamiętać, że terapia uzależnień to proces wielowymiarowy. Obejmuje on nie tylko leczenie fizyczne i psychiczne, ale także pracę nad zmianą stylu życia i relacji z innymi.

Terapia uzależnień może obejmować następujące elementy:

 • Leczenie farmakologiczne, które może pomóc w zmniejszeniu objawów abstynencji i zapobieganiu nawrotom.
 • Terapia indywidualna, która pomaga osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny uzależnienia i rozwinąć umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.
 • Terapia grupowa, która zapewnia osobie uzależnionej wsparcie innych osób, które zmagają się z podobnymi problemami.
 • Terapia rodzinna, która pomaga rodzinie osoby uzależnionej zrozumieć uzależnienie i w jego leczeniu.
 • Programy samopomocy, które zapewniają osobom uzależnionym wsparcie i motywację do zmiany.

Osoba uzależniona powinna współpracować z terapeutą lub innym specjalistą, aby znaleźć podejście, które jest dla niej odpowiednie.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z uzależnieniem, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Istnieje wiele możliwości leczenia uzależnień, a odpowiednia terapia może pomóc osobie uzależnionej w osiągnięciu abstynencji i poprawie jakości życia.

 1. Kaufmann, T., Soyka, M., & Mann, K. (2010). Cognitive-behavioral therapy for alcohol dependence: A meta-analysis. Alcohol and Alcoholism, 45(3), 252-263. ↩︎
 2. Carroll, K. M., Nich, C., Rounsaville, B. J., & Gawin, F. H. (2004). One-year follow-up of cognitive-behavioral therapy for cocaine dependence: Sustained effects and predictors of relapse. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(3), 497-503. ↩︎
Kategoria: ,

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.