psychoterapia online

Psychoterapia online vs. tradycyjna: badania (2022), skuteczność i współpraca z polskim psychologiem online

Wstęp do porównania psychoterapii online z terapią tradycyjną

Psychoterapia to forma leczenia, która pomaga ludziom radzić sobie z problemami emocjonalnymi i psychologicznymi. Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii, ale wszystkie opierają się na relacji między pacjentem a terapeutą.

Psychoterapia online

Psychoterapia online to forma terapii, w której pacjent i terapeuta komunikują się ze sobą za pośrednictwem Internetu. Może to odbywać się za pomocą wideokonferencji.

Psychoterapia tradycyjna

Psychoterapia tradycyjna to forma terapii, w której pacjent i terapeuta spotykają się osobiście w gabinecie terapeuty.

psychoterapia online

Rosnąca popularność psychoterapii online

W ostatnich latach psychoterapia online zyskuje coraz większą popularność. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, w tym:

 • Dostępnością – psychoterapia online jest dostępna dla osób mieszkających w dowolnym miejscu na świecie.
 • Komfortem – psychoterapia online może być przeprowadzana w dowolnym miejscu i czasie, co zapewnia pacjentowi większy komfort i poczucie bezpieczeństwa.
 • Oszczędnością czasu i kosztów – psychoterapia online jest często tańsza niż tradycyjna terapia twarzą w twarz, ponieważ nie wymaga dojazdu do gabinetu terapeuty.

Terapia online dla osób na emigracji

Psychoterapia online jest szczególnie popularna wśród globalnej diaspory polskiej. Jest to spowodowane tym, że Polacy mieszkający za granicą często mają utrudniony dostęp do tradycyjnej terapii w gabinecie z polskim psychoterapeutą. Częściowo może być też to spowodowane barierą językową. Pewne rzeczy bowiem trudniej komunikować w języku obcym.

polski psycholog na emigracji

Psychoterapia online może być dla nich cennym źródłem pomocy psychologicznej. Pozwala im uzyskać dostęp do profesjonalnej pomocy, nawet jeśli mieszkają daleko od Polski.

Psychoterapia online – zalety i wyzwania

Badania na temat skuteczności psychoterapii online

Badania naukowe pokazują, że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak tradycyjna terapia twarzą w twarz. W metaanalizie badań opublikowanej w 20221 roku stwierdzono, że psychoterapia online jest równie skuteczna w leczeniu depresji, lęku i innych problemów psychicznych.

W badaniu tym przeanalizowano wyniki 236 badań, w których wzięło udział ponad 100 000 osób. Wyniki badania wykazały, że psychoterapia online jest skuteczna w leczeniu szerokiego zakresu problemów psychicznych, w tym:

 • depresji
 • lęku
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień
 • zaburzeń osobowości
 • problemów małżeńskich i rodzinnych

Publikacja ta została opublikowana w czasopiśmie „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, które jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych w dziedzinie psychologii klinicznej. Metaanaliza ta jest ważnym dowodem na skuteczność psychoterapii online. Wyniki badania pokazują, że psychoterapia online może być skuteczną alternatywą dla tradycyjnej terapii w gabinecie.

Dostępność psychoterapii na odległość i wygoda dla pacjentów

Psychoterapia online jest dostępna dla osób mieszkających w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to pacjentom na uzyskanie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej, nawet jeśli nie mają możliwości dojazdu do gabinetu terapeuty.

Psychoterapia online jest również bardziej wygodna niż tradycyjna terapia twarzą w twarz. Sesje mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu i czasie, co zapewnia pacjentowi większy komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Wyzwania związane z brakiem bezpośredniego kontaktu fizycznego

Jedynym istotnym wyzwaniem związanym z psychoterapią online jest brak bezpośredniego kontaktu fizycznego. Terapeuta nie może obserwować mowy ciała pacjenta, co może być utrudnieniem w diagnozowaniu i leczeniu niektórych problemów psychicznych.

W niektórych przypadkach psychoterapia online może być mniej skuteczna niż tradycyjna terapia twarzą w twarz. Może to dotyczyć osób, które mają trudności z koncentracją lub nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych.

Wady i zalety terapii tradycyjnej

Tradycyjne podejście do terapii

Psychoterapia tradycyjna opiera się na relacji między pacjentem a terapeutą. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć jego problemy i znaleźć sposoby na ich rozwiązanie.

Tradycyjna terapia w gabinecie psychoterapeuty oferuje kilka zalet w porównaniu z innymi formami terapii, w tym:

 • Możliwość obserwacji mowy ciała – Terapeuta może obserwować mowę ciała pacjenta, co może być pomocne w diagnozowaniu i leczeniu problemów psychicznych.
 • Możliwość budowania głębszej relacji – Terapia twarzą w twarz umożliwia budowanie głębszej relacji między pacjentem a terapeutą, co może być korzystne dla procesu terapeutycznego.
 • Możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy – W przypadku nagłych sytuacji psychoterapeuta może udzielić pacjentowi natychmiastowej pomocy.

Ograniczenia terapii tradycyjnej

 • Ograniczenie dostępności. Psychoterapia tradycyjna jest dostępna tylko dla osób, które mieszkają w pobliżu gabinetu terapeuty. Oznacza to, że osoby mieszkające w odległych miejscach mogą mieć utrudniony dostęp do terapii.
 • Ograniczenie komfortu. Sesje psychoterapii tradycyjnej odbywają się w gabinecie terapeuty. Może to być niewygodne dla osób, które nie czują się komfortowo w nowych miejscach lub które mają trudności z dojazdem do gabinetu.

Psychoterapia tradycyjna to skuteczna forma leczenia problemów psychicznych, która oferuje kilka zalet, takich jak możliwość obserwacji mowy ciała i budowania głębszej relacji z terapeutą. Jednak terapia tradycyjna ma również pewne ograniczenia, takie jak ograniczenie dostępności i komfortu.

Rozważając, czy wybrać terapię tradycyjną czy online, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Dostępność – Czy masz dostęp do gabinetu terapeuty?
 • Komfort – Czy wolisz sesje w gabinecie czy w domu?
 • Problemy zdrowotne – Czy masz problemy zdrowotne, które utrudniają Ci dojazd do gabinetu?
 • Preferencje osobiste – Czy wolisz pracować z terapeutą online czy osobiście?


Psychoterapia online dla Polaków na emigracji

Psychoterapia online to forma terapii, która umożliwia pacjentom i terapeutom komunikowanie się ze sobą za pośrednictwem Internetu. Może to odbywać się za pomocą wideokonferencji, czatu lub poczty elektronicznej.

Psychoterapia online może być dostępna dla polskich pacjentów na całym świecie. Wystarczy dostęp do internetu i komputera lub urządzenia mobilnego.

Ważność kontaktu z polskim psychologiem w polskim języku w kontekście omawiania ważnych problemów życiowych

Omawianie ważnych problemów życiowych w ojczystym języku może być dla osób na emigracji bardzo ważne. Pozwala im czuć się bardziej komfortowo i swobodnie, co może ułatwić proces terapeutyczny.

Problemy osób na emigracji, samotność

Oprócz tego, kontakt z polskim psychologiem może być dla osób na emigracji źródłem wsparcia i zrozumienia. Polski psychoterapeuta może pomóc im poradzić sobie z trudnościami związanymi z emigracją, takimi jak tęsknota za rodziną i przyjaciółmi, poczucie izolacji i wyobcowania, czy trudności z adaptacją do nowego kraju.

Terapia online skuteczną alternatywą. Pytania i odpowiedzi.

Czy psychoterapia online jest równie skuteczna co tradycyjna?

Tak, badania naukowe pokazują, że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak tradycyjna terapia twarzą w twarz. W metaanalizie badań opublikowanej w 2022 roku stwierdzono, że psychoterapia online jest równie skuteczna w leczeniu depresji, lęku i innych problemów psychicznych.

Jakie są główne różnice między tymi dwoma formami terapii?

Główne różnice między psychoterapią online a tradycyjną psychoterapią twarzą w twarz to:

 • Dostępność – psychoterapia online jest dostępna dla osób mieszkających w dowolnym miejscu na świecie, podczas gdy tradycyjna terapia jest dostępna tylko dla osób, które mieszkają w pobliżu gabinetu terapeuty.
 • Komfort – sesje psychoterapii online mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu i czasie, co zapewnia pacjentowi większy komfort i poczucie bezpieczeństwa.
 • Koszt – psychoterapia online jest często tańsza niż tradycyjna terapia, ponieważ nie wymaga dojazdu do gabinetu terapeuty.
 • Możliwość obserwacji mowy ciała – w przypadku psychoterapii online terapeuta nie może obserwować mowy ciała pacjenta, co może być utrudnieniem w diagnozowaniu i leczeniu niektórych problemów psychicznych.

Czy istnieje możliwość znalezienia polskiego psychologa online, nawet jeśli mieszkam za granicą?

Tak, istnieje możliwość znalezienia polskiego psychologa online, nawet jeśli mieszkasz za granicą. Istnieje wiele platform, które oferują usługi psychoterapii online, w tym również z polskimi psychologami.

Możliwość współpracy z Poradnią Online Psyche

Poradnia Online Psyche oferuje usługi psychoterapii online z polskimi psychologami. Nasi psychologowie posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a także są przygotowani do pracy z pacjentami z całego świata.

Jeśli mieszkasz za granicą i szukasz polskiego psychologa, który pomoże Ci poradzić sobie z problemami psychicznymi, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Poradnią Online Psyche.

 1. Farley, A., Golonka, K., & Kowalski, J. (2022). The efficacy of online psychotherapy for mental health disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 90(4), 433-448. ↩︎

Podobne wpisy