Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

 1. Zaproponuj termin z dostępnych w naszym kalendarzu

 2. Wybierz porę dnia, która Ci odpowiada

 3. Wprowadź dane kontaktowe

 4. Wybierz z listy temat spotkania i opcjonalnie wybierz terapeutę

 5. Tak niewiele, aby uzyskać pomoc

czerwiec 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Program Ograniczania Picia – ścieżka wolności

Wprowadzenie do konceptu Programu Ograniczania Picia jako skutecznego narzędzia w procesie odzyskiwania zdrowia

Program Ograniczania Picia (POP) to skuteczna metoda leczenia nadmiernego spożywania alkoholu. POP opiera się na założeniu, że osoba uzależniona od alkoholu może nauczyć się kontrolować swoje picie i żyć w trzeźwości.

POP jest oparty na następujących zasadach:

 • Osoba uzależniona od alkoholu musi być gotowa do zmiany swojego stylu życia.
 • Poprzez stopniowe ograniczanie ilości spożywanego alkoholu osoba uzależniona może nauczyć się kontrolować swoje picie.
 • POP wymaga regularnej pracy i wsparcia ze strony terapeuty lub grupy wsparcia.

POP jest skuteczną metodą leczenia nadmiernego spożywania alkoholu, która pozwala osobom uzależnionym od alkoholu żyć w trzeźwości.

Nadmierne spożywanie alkoholu jest poważnym problemem społecznym, który może mieć destrukcyjny wpływ na życie osoby chorej, jej rodziny i otoczenia. Program Ograniczania Picia to skuteczna metoda leczenia nadmiernego spożywania alkoholu, która pozwala osobom uzależnionym od alkoholu żyć w trzeźwości.

Program ograniczania picia receptą na problemy alkoholowe

Krótki przegląd problemu nadmiernego spożywania alkoholu w społeczeństwie

Nadmierne spożywanie alkoholu jest poważnym problemem społecznym, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Alkoholizm jest chorobą, która może mieć destrukcyjny wpływ na życie osoby chorej, jej rodziny i otoczenia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2020 roku alkohol był przyczyną 3,3 miliona zgonów na całym świecie. Alkohol jest również czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób serca, udarów mózgu, nowotworów, chorób wątroby i zaburzeń psychicznych.

Według raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2022 roku, wskaźnik spożycia alkoholu na 1 osobę w wieku 15 lat i więcej w Polsce wyniósł w 2021 roku 9,7 litra czystego alkoholu. Oznacza to, że przeciętny Polak wypił w 2021 roku około 270 gramów czystego alkoholu dziennie.

W raporcie PARPA wskazano również, że w 2021 roku nadmiernie spożywało alkohol 26,2% Polaków w wieku 15 lat i więcej. Oznacza to, że osoby te wypijały w ciągu tygodnia ponad 200 gramów czystego alkoholu dla mężczyzn i 140 gramów czystego alkoholu dla kobiet.

Według badania przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, 4,8% Polaków w wieku 15 lat i więcej miało problemy z alkoholem. Oznacza to, że osoby te spełniały kryteria uzależnienia od alkoholu.

Wyzwania i problematyka alkoholu w społeczeństwie

Analiza spożycia alkoholu w dzisiejszym społeczeństwie

Spożycie alkoholu w dzisiejszym społeczeństwie jest złożonym problemem, który może mieć wiele różnych przyczyn. Do głównych czynników wpływających na spożycie alkoholu w społeczeństwie należą:

 • Kultura i tradycja – w niektórych kulturach picie alkoholu jest akceptowane i nawet pożądane.
 • Dostępność alkoholu – łatwy dostęp do alkoholu może zwiększać ryzyko nadmiernego spożycia.
 • Presja społeczna – presja ze strony rówieśników lub rodziny może skłaniać do nadmiernego picia.
 • Problemy emocjonalne – picie alkoholu może być sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak stres, lęk lub depresja.
alkohol w społeczeństwie

Skutki zdrowotne, społeczne i emocjonalne nadmiernego picia

Nadmierne picie alkoholu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne i emocjonalne.

Skutki zdrowotne

Nadmierne picie alkoholu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym:

 • Chorób serca
 • Udarów mózgu
 • Nowotworów
 • Chorób wątroby
 • Zaburzeń psychicznych

Skutki społeczne

Nadmierne picie alkoholu może prowadzić do problemów społecznych, w tym:

 • Przemocy w rodzinie
 • Wypadków drogowych
 • Wypadków przy pracy
 • Problemów w pracy lub szkole

Skutki emocjonalne

Nadmierne picie alkoholu może prowadzić do problemów emocjonalnych, w tym:

 • Depresji
 • Lęku
 • Problemów z relacjami
 • Problemów z samooceną

Nadmierne spożycie alkoholu jest poważnym problemem społecznym, który może mieć wiele negatywnych konsekwencji. Ważne jest, aby być świadomym ryzyka związanego z nadmiernym piciem i podejmować działania w celu jego ograniczenia.

skutki emocjonalne picia alkoholu

Program Ograniczania Picia – co to właściwie jest?

Definicja i cele Programu Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia (POP) to program terapeutyczny, który pomaga osobom pijącym szkodliwie lub uzależnionym od alkoholu ograniczyć lub całkowicie zaprzestać picia.

Celem POP jest pomoc osobom pijącym szkodliwie lub uzależnionym od alkoholu w:

 • Wypracowaniu zdrowego wzorca picia
 • Poprawie jakości życia
 • Zmniejszeniu ryzyka zdrowotnych i społecznych konsekwencji nadmiernego picia

Korzyści płynące z uczestnictwa w takim programie

Uczestnictwo w POP może przynieść wiele korzyści, w tym:

 • Zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu
 • Zmniejszenie częstotliwości picia
 • Ograniczenie picia w sytuacjach ryzykownych
 • Poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego
 • Wzrost samooceny
 • Poprawa relacji z bliskimi
 • Zmniejszenie ryzyka zdrowotnych i społecznych konsekwencji nadmiernego picia

Program Ograniczania Picia to skuteczna metoda leczenia nadmiernego picia alkoholu. POP może pomóc osobom pijącym szkodliwie lub uzależnionym od alkoholu ograniczyć lub całkowicie zaprzestać picia, a tym samym poprawić jakość ich życia.

Program Ograniczania Picia może być prowadzony indywidualnie lub grupowo. Program indywidualny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów osoby uczestniczącej w terapii. Program grupowy oferuje wsparcie i motywację ze strony innych osób, które również zmagają się z problemem nadmiernego picia.

Program Ograniczania Picia jest dostępny w wielu placówkach leczenia uzależnień, a także w niektórych poradniach zdrowia psychicznego. Nasza poradnia psychologiczna online również pomaga osobom uzależnionym wdrażając POP.

Kształtowanie motywacji do zmiany

Rola motywacji w procesie ograniczania spożycia alkoholu

Motywacja jest kluczowym czynnikiem w procesie ograniczania spożycia alkoholu. Osoba, która nie jest zmotywowana do zmiany, jest mniej skłonna do podjęcia działań w tym kierunku.

Motywacja do zmiany może być wewnętrzna lub zewnętrzna. Wewnętrzna motywacja wynika z osobistych przekonań i wartości osoby. Zewnętrzna motywacja wynika z czynników zewnętrznych, takich jak presja ze strony rodziny lub przyjaciół, czy konsekwencje prawne lub zawodowe związane z nadmiernym piciem.

Praktyczne strategie budowania wewnętrznej determinacji

Oto kilka praktycznych strategii budowania wewnętrznej determinacji do zmiany:

 • Określ swoje cele i priorytety. Co chcesz osiągnąć poprzez ograniczenie spożycia alkoholu? Jak ograniczone spożycie alkoholu będzie wpływać na Twoje życie?
 • Pomyśl o konsekwencjach nadmiernego picia. Jak nadmierne picie wpływa na Twoje zdrowie, relacje, pracę, finanse?
 • Znajdź wsparcie. Rozmowa z terapeutą, przyjacielem lub członkiem rodziny może pomóc Ci utrzymać motywację.
 • Stwórz plan działania. Jakie kroki podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele?
 • Bądź realistyczny. Zmienianie nawyków wymaga czasu i wysiłku. Nie oczekuj, że wszystko pójdzie gładko.
jak ograniczyć alkohol

Motywacja jest kluczowym czynnikiem w procesie ograniczania spożycia alkoholu. Istnieje wiele praktycznych strategii, które mogą pomóc w budowaniu wewnętrznej determinacji do zmiany.

Skuteczne metody wsparcia i monitorowania postępów

Wsparcie jest kluczowym elementem procesu ograniczania spożycia alkoholu. Osoba, która chce ograniczyć spożycie alkoholu, powinna znaleźć wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, terapeuty lub grupy wsparcia.

Do skutecznych metod wsparcia należą:

 • Grupa wsparcia – grupa wsparcia to grupa osób, które również zmagają się z problemem nadmiernego picia. Grupa wsparcia może oferować wsparcie emocjonalne, motywację i dzielenie się doświadczeniami.
 • Terapia indywidualna – terapia indywidualna może pomóc osobie w zrozumieniu przyczyn nadmiernego picia i opracowaniu planu ograniczenia spożycia alkoholu.
 • Terapia rodzinna – terapia rodzinna może pomóc rodzinie osoby pijącej w zrozumieniu problemu i wsparciu osoby w procesie zmiany.

Monitorowanie postępów jest również ważne w procesie ograniczania spożycia alkoholu. Osoba, która chce ograniczyć spożycie alkoholu, powinna regularnie monitorować swoje postępy, aby upewnić się, że jest na dobrej drodze.

uzależnienie od alkoholu i terapia

Do skutecznych metod monitorowania postępów należą:

 • Dziennik picia – dziennik picia to narzędzie, które pomaga osobie w śledzeniu ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia.
 • Testy kwestionariuszowe – testy kwestionariuszowe mogą pomóc osobie w ocenie swojego picia i określeniu, czy spełnia kryteria nadmiernego picia.
 • Rozmowy z terapeutą – rozmowy z terapeutą mogą pomóc osobie w ocenie swojego postępu i opracowaniu planu dalszych działań.

Wprowadzenie do terapii behawioralnej i kognitywnej jako kluczowych składników programu

Terapia behawioralna i poznawcza (CBT) jest skuteczną metodą leczenia nadmiernego picia. CBT pomaga osobom w zmianie swoich zachowań i nawyków związanych z piciem.

CBT opiera się na założeniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane. CBT pomaga osobom w zrozumieniu, jak ich myśli i uczucia wpływają na ich zachowanie związane z piciem.

Terapia behawioralna i poznawcza jest często stosowana w programach ograniczania spożycia alkoholu. CBT może pomóc osobom w:

 • Określeniu swoich celów i priorytetów
 • Rozpoznaniu czynników ryzyka i wyzwalaczy picia
 • Rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami bez sięgania po alkohol
 • Opracowaniu planu działania na wypadek nawrotu picia

CBT jest skuteczną metodą leczenia nadmiernego picia. CBT może pomóc osobom w ograniczeniu spożycia alkoholu i poprawie jakości ich życia.

Wsparcie i monitorowanie postępów są kluczowymi elementami procesu ograniczania spożycia alkoholu. Terapia behawioralna i poznawcza (CBT) jest skuteczną metodą leczenia nadmiernego picia.

Wyzwania podczas procesu ograniczania picia

Ograniczenie spożycia alkoholu może być trudnym i wymagającym procesem. Osoby, które chcą ograniczyć spożycie alkoholu, mogą napotkać na wiele przeszkód.

Do najczęstszych trudności należą:

 • Chęć do picia – osoby pijące szkodliwie często mają silną potrzebę picia. Ta potrzeba może być spowodowana fizycznym uzależnieniem od alkoholu, a także psychologicznymi czynnikami, takimi jak stres lub trudne emocje.
 • Wyzwalacze picia – istnieją sytuacje, które mogą wywołać u osoby pijącej chęć wypicia alkoholu. Wyzwalacze picia mogą być różne, na przykład spotkania towarzyskie, sytuacje stresowe lub trudne emocje.
 • Osąd społeczeństwa – osoby pijące szkodliwie często spotykają się z negatywnym osądem ze strony społeczeństwa. Osąd może sprawić, że osoba pijąca będzie czuć się zawstydzona lub winna, co może utrudnić jej proces zmiany.

Rola wsparcia społecznego i profesjonalnej pomocy w pokonywaniu przeszkód

Wsparcie społeczne i profesjonalna pomoc mogą być bardzo pomocne w pokonywaniu trudności związanych z ograniczaniem spożycia alkoholu.

Sukces ograniczania spożycia alkoholu jest bardziej prawdopodobny, jeśli osoba pijąca ma wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół lub grupy wsparcia. Wsparcie społeczne może pomóc osobie pijącej w utrzymaniu motywacji i w radzeniu sobie z trudnymi chwilami.

Profesjonalna pomoc, taka jak terapia behawioralna i poznawcza, może również być bardzo pomocna w ograniczaniu spożycia alkoholu. Terapia może pomóc osobie pijącej w zrozumieniu przyczyn nadmiernego picia, w opracowaniu planu zmiany i w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami bez sięgania po alkohol.

Ograniczenie spożycia alkoholu może być trudnym i wymagającym procesem. Osoby, które chcą ograniczyć spożycie alkoholu, powinny być świadome potencjalnych trudności i szukać wsparcia społecznego i profesjonalnej pomocy, jeśli jest to konieczne.

Zdrowie i równowaga dzięki POP

Ograniczenie spożycia alkoholu może być ważnym krokiem w stronę zdrowia i równowagi. Może to przynieść wiele korzyści, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

Zmiany fizyczne

Ograniczenie spożycia alkoholu może pomóc w poprawie zdrowia fizycznego. Może to prowadzić do:

 • Zmniejszenia ryzyka chorób serca, udarów mózgu i nowotworów
 • Poprawy kondycji wątroby i nerek
 • Zmniejszenia ryzyka otyłości
 • Poprawy jakości snu
 • Zmniejszenia ryzyka wypadków i urazów

Zmiany psychiczne

Ograniczenie spożycia alkoholu może również przynieść korzyści psychiczne. Może to prowadzić do:

 • Poprawy nastroju
 • Zmniejszenia poziomu stresu
 • Poprawy koncentracji i pamięci
 • Poprawy relacji z innymi
 • Wzrostu samooceny

Jak może wyglądać przemiana?

Przemiana, jaką może przynieść ograniczenie spożycia alkoholu, jest indywidualna. Dla każdej osoby może wyglądać inaczej.

Oto kilka przykładów, jak ograniczenie spożycia alkoholu może wpłynąć na życie:

 • Osoba, która pije, aby radzić sobie ze stresem, może odkryć, że ma inne, zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Osoba, która pije, aby być bardziej towarzyska, może odkryć, że może się dobrze bawić bez alkoholu.
 • Osoba, która pije, aby zasnąć, może odkryć, że może spać lepiej, jeśli nie pije alkoholu przed snem.

Jak odnaleźć zdrowie i równowagę wykorzystując POP?

Program Ograniczania Picia może pomóc Ci w odnalezieniu zdrowia i równowagi. POP oferuje wsparcie i narzędzia, które mogą Ci pomóc w ograniczeniu spożycia alkoholu.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.