Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

 1. Zaproponuj termin z dostępnych w naszym kalendarzu

 2. Wybierz porę dnia, która Ci odpowiada

 3. Wprowadź dane kontaktowe

 4. Wybierz z listy temat spotkania i opcjonalnie wybierz terapeutę

 5. Tak niewiele, aby uzyskać pomoc

kwiecień 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Główne nurty terapeutyczne: przewodnik po świecie psychoterapii

Zastanawiasz się nad rozpoczęciem psychoterapii, ale czujesz się zagubiony w gąszczu różnych podejść? Pomożemy ci zrozumieć, czym są nurty terapeutyczne, jakie są między nimi różnice i który z nich może być najlepszy dla ciebie.

Czym są nurty terapeutyczne?

Nurty terapeutyczne to różne szkoły psychoterapii, które opierają się na różnych teoriach dotyczących ludzkiej psychiki i funkcjonowania. Każdy nurt ma swoje specyficzne metody i techniki pracy z klientem.

nurty terapeutyczne

Terapia poznawczo-behawioralna: skupienie na myślach, uczuciach i zachowaniach

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to jeden z najbardziej popularnych i skutecznych nurtów psychoterapii. Skupia się ona na wzajemnym związku między myślami, uczuciami i zachowaniami.

Założenia CBT

 • Nasze myśli wpływają na nasze uczucia i zachowania.
 • Negatywne myśli mogą prowadzić do niepożądanych emocji i zachowań.
 • Możemy nauczyć się identyfikować i zmieniać negatywne myśli, aby poprawić nasze samopoczucie i funkcjonowanie.

Techniki CBT

 • Restrukturyzacja poznawcza: Pomaganie klientowi w identyfikowaniu i kwestionowaniu negatywnych myśli i przekonań.
 • Trening umiejętności: Nauka klienta technik radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami.
 • Ekspozycja: Stopniowe wystawianie klienta na bodźce, które wywołują u niego lęk lub inne negatywne emocje.
CBT

Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT)

Jest to połączenie CBT z technikami uważności. Uważność to umiejętność skupiania uwagi na bieżącym doświadczeniu bez osądzania. MBCT pomaga klientowi w rozpoznawaniu i akceptowaniu swoich myśli i emocji bez angażowania się w nie.

Przykłady zastosowania CBT

 • Lęk: CBT może pomóc w leczeniu różnych lęków, takich jak lęk paniczny, lęk społeczny i fobie.
 • Depresja: CBT może pomóc w leczeniu depresji poprzez zmianę negatywnych myśli i zwiększenie aktywności behawioralnej.
 • Zaburzenia odżywiania: CBT może pomóc w leczeniu bulimii i anoreksji.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne: CBT może pomóc w leczeniu OCD poprzez redukcję obsesyjnych myśli i kompulsywnych zachowań.

CBT jest krótkoterminową terapią, która jest zazwyczaj skoncentrowana na konkretnych problemach. Jest ona skuteczna w leczeniu wielu różnych zaburzeń psychicznych i może również pomóc osobom, które borykają się z codziennymi problemami.

Terapia psychodynamiczna: zrozumienie głębszych motywacji i dynamik umysłu

Terapia psychodynamiczna to jeden z najstarszych i najbardziej wpływowych nurtów psychoterapii. Skupia się ona na zrozumieniu nieświadomych procesów, które wpływają na nasze myśli, uczucia i zachowania.

Założenia terapii psychodynamicznej

 • Wczesne doświadczenia z dzieciństwa mają znaczący wpływ na nasze dorosłe życie.
 • Nieświadome konflikty i traumy z przeszłości mogą prowadzić do problemów psychologicznych w teraźniejszości.
 • Uzyskanie dostępu do nieświadomości i przepracowanie przeszłych doświadczeń może pomóc w poprawie samopoczucia i funkcjonowania.

Techniki terapii psychodynamicznej

 • Analiza transferu: Pacjent przenosi na terapeutę uczucia i wzorce relacji z przeszłości. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć te uczucia i zobaczyć, jak wpływają one na jego obecne relacje.
 • Interpretacja snów: Sny są uważane za okno do nieświadomości. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć znaczenie jego snów i odkryć ukryte w nich treści.
 • Praca nad obrazem Ja: Pacjent bada swoje poczucie siebie i odkrywa, jak jego przeszłe doświadczenia wpłynęły na jego samoocenę i relacje z innymi ludźmi.
terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna jest długoterminową terapią, która może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Jest ona odpowiednia dla osób, które chcą głębiej zrozumieć siebie i swoje problemy, a także dla osób, które doświadczyły traumy w przeszłości.

Przykłady zastosowania terapii psychodynamicznej

 • Depresja: Terapia psychodynamiczna może pomóc w odkryciu źródeł depresji, które mogą tkwić w przeszłych doświadczeniach pacjenta.
 • Lęk: Terapia psychodynamiczna może pomóc w zrozumieniu nieświadomych konfliktów, które prowadzą do lęku.
 • Zaburzenia osobowości: Terapia psychodynamiczna może pomóc w zmianie szkodliwych wzorców myślenia i zachowania.
 • Problemy w relacjach: Terapia psychodynamiczna może pomóc w zrozumieniu dynamiki relacji pacjenta z innymi ludźmi i w poprawieniu jego umiejętności komunikacyjnych.

Terapia psychodynamiczna jest głęboką i wymagającą formą terapii, która może przynieść znaczącą poprawę w życiu pacjenta.

Terapia humanistyczna: podkreślanie samorealizacji i rozwoju osobistego

Terapia humanistyczna to nurt psychoterapii, który stawia na wspieranie klienta w jego dążeniu do rozwoju osobistego i pełnego wykorzystania swojego potencjału. Główne założenia tej szkoły opierają się na przekonaniu, że:

 • Każdy człowiek posiada wrodzoną tendencję do rozwoju i samorealizacji. Siła do zmiany i wzrostu tkwi w samym kliencie, a rolą terapeuty jest stworzenie sprzyjających warunków do ich odkrycia.
 • Ludzie są zdolni do rozwiązywania swoich problemów. Terapeuta nie udziela gotowych recept, ale towarzyszy klientowi w jego podróży do samopoznania i odkrywania własnych rozwiązań.
 • Relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, empatii i autentyczności jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym zmianie. Terapeuta nie staje w pozycji eksperta od życia klienta, ale tworzy bezpieczną przestrzeń do swobodnego wyrażania uczuć i potrzeb.

Techniki stosowane w terapii humanistycznej

 • Terapia rogeriańska: Terapeuta stwarza atmosferę bezwarunkowej akceptacji i empatii, w której klient może swobodnie odkrywać swoje uczucia i potrzeby. Terapeuta nie ocenia ani nie interpretuje, ale uważnie słucha i stara się zrozumieć klienta z jego perspektywy.
 • Terapia Gestalt: Terapeuta skupia się na doświadczeniu klienta w „tu i teraz”. Pomaga mu w rozpoznawaniu i akceptowaniu swoich emocji, doznań i potrzeb, a także w odkrywaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
 • Terapia pozytywna: Terapeuta skupia się na wzmacnianiu mocnych stron klienta i jego poczucia szczęścia. Pomaga mu w identyfikowaniu i rozwijaniu pozytywnych cech charakteru, takich jak optymizm, wdzięczność i życzliwość.

Przykłady zastosowania terapii humanistycznej

 • Depresja: Terapia humanistyczna może pomóc klientowi w odkryciu sensu życia i zwiększeniu motywacji do działania. Terapeuta może pomóc mu w rozpoznaniu i zaakceptowaniu trudnych emocji, a także w zbudowaniu poczucia nadziei na przyszłość.
 • Lęk: Terapia humanistyczna może pomóc klientowi w zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Terapeuta może pomóc mu w rozpoznaniu źródeł lęku i w nauce technik radzenia sobie z nim.
 • Problemy w relacjach: Terapia humanistyczna może pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie i swoich potrzeb w relacjach z innymi ludźmi. Terapeuta może pomóc mu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i budowaniu zdrowych relacji.
 • Kryzysy życiowe: Terapia humanistyczna może pomóc klientowi w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak śmierć bliskiej osoby, rozwód lub utrata pracy. Terapeuta może pomóc mu w zintegrowaniu trudnych doświadczeń i w odnalezieniu siły do dalszego życia.

Terapia humanistyczna jest odpowiednia dla osób, które chcą:

 • Zrozumieć siebie i swoje potrzeby.
 • Rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne.
 • Odkryć sens życia i swoje cele.
 • Zwiększyć poczucie szczęścia i satysfakcji z życia.
 • Radzić sobie z trudnościami i kryzysami.

Czas trwania terapii humanistycznej może się różnić w zależności od potrzeb klienta. Może ona być krótkoterminowa (kilka tygodni) lub długoterminowa (kilka miesięcy lub lat).

Terapia systemowa: badanie relacji i kontekstu społecznego

Terapia systemowa to nurt psychoterapii, który skupia się na badaniu wpływu relacji i kontekstu społecznego na problemy klienta. Główne założenia tej szkoły opierają się na przekonaniu, że:

 • Problemy klienta nie są izolowane, ale są powiązane z systemem, w którym funkcjonuje. System ten może obejmować rodzinę, parę, grupę społeczną lub kulturę.
 • Zachowanie klienta jest sposobem komunikowania się z systemem i próbą rozwiązania problemów w ramach tego systemu. Terapeuta bada te komunikaty i pomaga klientowi w znalezieniu nowych, bardziej konstruktywnych sposobów komunikacji.
 • Zmiana w jednym elemencie systemu może prowadzić do zmian w innych jego elementach. Terapeuta może pracować z klientem i jego systemem, aby doprowadzić do pozytywnych zmian w życiu wszystkich jego członków.

Techniki stosowane w terapii systemowej

 • Terapia rodzinna: Terapeuta skupia się na interakcjach między członkami rodziny i pomaga im w rozpoznaniu i zmianie szkodliwych wzorców komunikacji.
 • Terapia par: Terapeuta skupia się na relacji między partnerami i pomaga im w poprawieniu komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu silniejszej więzi.
 • Terapia grupowa: Terapeuta skupia się na interakcjach między członkami grupy i pomaga im w nauce współpracy, komunikacji i rozwiązywaniu problemów.

Przykłady zastosowania terapii systemowej

 • Problemy rodzinne: Terapia systemowa może pomóc w rozwiązaniu problemów takich jak konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, uzależnienia i kryzysy rodzinne.
 • Problemy w relacjach: Terapia systemowa może pomóc w rozwiązaniu problemów takich jak konflikty w parach, niewierność i rozwód.
 • Problemy w szkole: Terapia systemowa może pomóc w rozwiązaniu problemów takich jak trudności w nauce, problemy z rówieśnikami i bullying.
 • Problemy zdrowotne: Terapia systemowa może pomóc w rozwiązaniu problemów takich jak przewlekłe choroby, zaburzenia odżywiania i problemy psychosomatyczne.

Terapia systemowa jest odpowiednia dla osób, które:

 • Doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi.
 • Chcą poprawić komunikację i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie lub parze.
 • Chcą zrozumieć wpływ kontekstu społecznego na swoje problemy.
 • Chcą dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, ale czują się bezradni w pojedynkę.

Terapia eksponująca: praca z traumą i lękiem poprzez ekspozycję

Terapia eksponująca to nurt psychoterapii, który zyskuje coraz większą popularność w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Opiera się na założeniu, że konfrontacja z lękiem i traumą w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach może prowadzić do ich osłabienia i zmniejszenia ich negatywnego wpływu na życie.

Główne założenia terapii eksponującej

 • Lęk i trauma są naturalnymi reakcjami na stresujące wydarzenia. Jednak gdy stają się nadmierne lub długotrwałe, mogą zacząć przeszkadzać w codziennym życiu.
 • Unikanie lęku i traumy paradoksalnie wzmacnia ich siłę. Im bardziej unikamy czegoś, tym bardziej staje się to dla nas groźne. Ekspozycja pomaga klientowi w zmierzeniu się z lękiem i osłabieniu jego wpływu na życie.
 • Terapia eksponująca może pomóc w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak zespół lęku panicznego, fobie, zespół stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD).

Techniki stosowane w terapii eksponującej

 • Terapia polegająca na eksponowaniu z reakcją na znaczenie (ERP):
  • Terapeuta pomaga klientowi w zidentyfikowaniu myśli i przekonań, które prowadzą do lęku. Na przykład, osoba z lękiem przed pająkami może mieć przekonanie, że pająki są śmiertelnie niebezpieczne.
  • Następnie klient stopniowo konfrontuje się z bodźcami, które wywołują lęk, ucząc się jednocześnie nowych sposobów reagowania na te bodźce. Na przykład, osoba z lękiem przed pająkami może zacząć od oglądania zdjęć pająków, następnie oglądania filmów z pająkami, a na końcu stopniowo konfrontować się z prawdziwymi pająkami w bezpiecznych warunkach.
  • Ważnym elementem terapii ERP jest restrukturyzacja poznawcza, czyli zmiana negatywnych myśli i przekonań na bardziej realistyczne.
 • Terapia desensytyzacji i reprocessingu (EMDR):
  • Terapeuta wykorzystuje ruchy gałek ocznych, dźwięki lub tapnięcia, aby pomóc klientowi w przetworzeniu traumatycznych wspomnień.
  • W bezpiecznych warunkach terapeutycznych klient stopniowo konfrontuje się z traumą, ucząc się jednocześnie zmniejszać jej negatywny wpływ na życie.
  • EMDR może być szczególnie pomocne w leczeniu PTSD, gdzie traumatyczne wspomnienia są często przyczyną lęku, depresji i innych problemów.
terapia eksponująca

Przykłady zastosowania terapii eksponującej

 • Zespół lęku panicznego: Terapia eksponująca może pomóc w leczeniu lęku przed atakami paniki poprzez stopniową ekspozycję na sytuacje, które je wywołują. Na przykład, osoba z lękiem przed atakami paniki może zacząć od ćwiczeń oddechowych w bezpiecznym miejscu, a następnie stopniowo konfrontować się z coraz bardziej stresującymi sytuacjami, takimi jak jazda autobusem lub przebywanie w tłumie.
 • Fobie: Terapia eksponująca może pomóc w leczeniu fobii, takich jak lęk wysokości, lęk przed pająkami lub lęk przed lataniem. Na przykład, osoba z lękiem wysokości może zacząć od oglądania zdjęć gór, następnie oglądania filmów z lotu ptaka, a na końcu stopniowo konfrontować się z wysokością w bezpiecznych warunkach, np. wchodząc na coraz wyższe piętra budynku.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): Terapia eksponująca może pomóc w leczeniu PTSD poprzez stopniową ekspozycję na wspomnienia traumatycznych wydarzeń. Na przykład, osoba, która doświadczyła wypadku samochodowego, może zacząć od opisywania wypadku terapeucie, a następnie stopniowo konfrontować się z miejscem wypadku lub z filmami przedstawiającymi podobne wypadki.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD): Terapia eksponująca może pomóc w leczeniu OCD poprzez stopniową ekspozycję na bodźce, które wywołują obsesyjne myśli i kompulsywne zachowania. Na przykład, osoba z obsesją na punkcie czystości może stopniowo odmawiać mycia rąk tak często, jak zwykle, ucząc się jednocześnie tolerować lęk związany z brudem.

Ważne uwagi dotyczące terapii eksponującej:

 • Terapia eksponująca powinna być prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.
 • Terapia eksponująca jest procesem stopniowym i wymaga zaangażowania ze strony klienta.
 • Terapia eksponująca może być emocjonalnie wymagająca, ale może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia.

Podróż przez świat psychoterapii: odkryj drogę do wzrostu i zmiany

Psychoterapia to niczym mapa prowadząca przez labirynt ludzkiej psychiki. Różne nurty psychoterapii oferują różnorodne ścieżki do celu, jakim jest poprawa samopoczucia i odkrycie pełni potencjału.

Poznajmy kilka z nich:

 • Terapia psychodynamiczna: niczym archeolog wydobywa z głębi przeszłości ukryte motywy i traumy, rzucając światło na teraźniejsze problemy.
 • Terapia humanistyczna: skupia się na sile i potencjale klienta, wspierając jego dążenie do samorealizacji i rozwoju.
 • Terapia systemowa: bada wpływ relacji i kontekstu społecznego, pomagając w naprawie więzi i budowaniu zdrowych relacji.
 • Terapia poznawczo-behawioralna: niczym detektyw tropi szkodliwe myśli i nawyki, ucząc nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: skupia się na teraźniejszości i przyszłości, szukając praktycznych rozwiązań problemów klienta.
 • Terapia Gestalt: zaprasza do doświadczania „tu i teraz”, pomagając w rozpoznawaniu i akceptowaniu emocji oraz potrzeb.
psychoterapia pomaga

Niezależnie od wybranej ścieżki, psychoterapia oferuje:

 • Bezpieczne i poufne środowisko do eksplorowania swoich uczuć i myśli.
 • Wsparcie i zrozumienie ze strony doświadczonego terapeuty.
 • Narzędzia i umiejętności do radzenia sobie z problemami i wyzwaniami.
 • Szansę na wzrost osobisty i odkrycie pełni potencjału.

Podjęcie psychoterapii to odważny krok na drodze do zmiany. Pamiętaj, że szukanie pomocy nie jest wstydem, ale oznaką dojrzałości i troski o swoje dobro.

Otwórz się na nowe możliwości i rozpocznij swoją podróż ku lepszemu życiu!

Dodatkowe wskazówki:

 • Skonsultuj się z psychologiem lub psychoterapeutą, aby wybrać nurt terapii odpowiedni dla Ciebie.
 • Szukaj informacji na temat różnych nurtów psychoterapii i wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom.
 • Pamiętaj, że psychoterapia jest procesem, który wymaga czasu i zaangażowania.
 • Bądź cierpliwy i wytrwały w dążeniu do celu.

Powodzenia!

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.