Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

 1. Zaproponuj termin z dostępnych w naszym kalendarzu

 2. Wybierz porę dnia, która Ci odpowiada

 3. Wprowadź dane kontaktowe

 4. Wybierz z listy temat spotkania i opcjonalnie wybierz terapeutę

 5. Tak niewiele, aby uzyskać pomoc

kwiecień 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Depresja maskowana: głos milczącego bólu

Czy znany jest Ci termin: depresja maskowana? Depresja to powszechne schorzenie psychiczne, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Chociaż wielu kojarzy ją z typowymi objawami, takimi jak smutek, apatia i brak energii, istnieje również subtelna i często niedostrzegana forma depresji – depresja maskowana.

depresja maskowana

Depresja maskowana nie ujawnia się wprost. Zamiast typowych objawów, przybiera ona formę innych problemów, takich jak:

 • Nadmierne skupienie na pracy lub obowiązkach
 • Uzależnienia
 • Problemy z koncentracją
 • Nadmierna drażliwość
 • Zmiany apetytu i snu

Osoby z depresją maskowaną często czują się zagubione i niezrozumiane. Mogą latami funkcjonować bez świadomości, że cierpią na depresję.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej depresji maskowanej:

 • Omówimy jej charakterystyczne cechy
 • Zbadamy jej przyczyny
 • Przedstawimy sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem

Celem artykułu jest uświadomienie istnienia depresji maskowanej, ułatwienie jej rozpoznania i zachęcenie do szukania pomocy.

Statystyki depresji maskowanej

Dokładne statystyki dotyczące depresji maskowanej są trudne do oszacowania, ze względu na jej specyfikę i częste mylenie z innymi problemami. Szacuje się jednak, że:

 • Depresja maskowana może stanowić od 6% do 7% wszystkich przypadków depresji.
 • Kobiety częściej cierpią na depresję maskowaną niż mężczyźni.
 • Osoby z depresją maskowaną mogą latami funkcjonować bez świadomości choroby.
 • Depresja maskowana może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak uzależnienia, problemy w relacjach, a nawet samobójstwo.

Istnieje kilka badań, które dostarczają nam więcej informacji na temat depresji maskowanej:

 • Badanie przeprowadzone w Polsce w 2018 roku wykazało, że 14,5% badanych spełniało kryteria depresji maskowanej.
 • Inne badanie z 2019 roku wykazało, że 30% pacjentów z rozpoznaniem somatycznym cierpiało na depresję maskowaną.

Depresja maskowana to nie jest wymysł. To realny problem, który dotyka wielu ludzi. Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego depresję maskowaną, nie wahaj się szukać pomocy. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia, które mogą pomóc Ci odzyskać radość życia.

W kolejnych rozdziałach artykułu omówimy szczegółowo specyfikę depresji maskowanej. Zaprezentujemy również historie osób, które zmagały się z tym problemem, a także praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z depresją maskowaną.

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Depresja maskowana to powszechne schorzenie, z którym można skutecznie walczyć. Z pomocą specjalisty i odpowiednim wsparciem możesz pokonać depresję i odzyskać zdrowie psychiczne.

Odmienne objawy od typowej depresji

W przeciwieństwie do typowej depresji, osoby z depresją maskowaną:

 • Nie czują smutku
 • Mogą być bardzo aktywne i wydajne w pracy
 • Mogą mieć silne poczucie obowiązku
 • Mogą unikać bliskich relacji
 • Mogą maskować swoje problemy uśmiechem

Mechanizmy obronne

Osoby z depresją maskowaną często stosują mechanizmy obronne, aby ukryć swoje prawdziwe uczucia. Mechanizmy te mogą obejmować:

 • Zaprzeczanie
 • Racjonalizację
 • Przemieszczenie
 • Projekcja

Te mechanizmy obronne mogą utrudniać rozpoznanie depresji maskowanej, zarówno osobie chorej, jak i otoczeniu.

Przykładowe objawy depresji maskowanej:

 • Nadmierne skupienie na pracy lub obowiązkach: Osoby z depresją maskowaną mogą uciekać w pracę lub obowiązki, aby uniknąć konfrontacji z trudnymi emocjami.
 • Uzależnienia: Alkohol, narkotyki, hazard, jedzenie – uzależnienia mogą być sposobem na uśmierzenie bólu i lęku.
 • Problemy z koncentracją: Depresja maskowana może powodować problemy z pamięcią i koncentracją.
 • Nadmierna drażliwość: Osoby z depresją maskowaną mogą być bardziej drażliwe i wybuchowe.
 • Zmiany apetytu i snu: Depresja maskowana może prowadzić do utraty apetytu i bezsenności lub nadmiernej senności.
depresja maskowana - nadmierne skupienie na pracy

Jak depresja maskowana wpływa na życie

Wpływ na funkcjonowanie codzienne

Depresja maskowana może mieć negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia osoby chorej, w tym:

 • Pracę: Osoby z depresją maskowaną mogą mieć problemy z koncentracją, pamięcią i wydajnością w pracy.
 • Relacje: Depresja maskowana może prowadzić do izolacji społecznej, konfliktów w rodzinie i problemów w relacjach z partnerem.
 • Samopoczucie: Osoby z depresją maskowaną mogą odczuwać lęk, pustkę, brak motywacji i niską samoocenę.

Przykładowe sytuacje

Depresja maskowana może być trudna do zauważenia, ponieważ osoby nią dotknięte często:

 • Są bardzo aktywne i wydajne w pracy
 • Skrywają swoje prawdziwe uczucia pod maską uśmiechu
 • Unikają bliskich relacji
 • Racjonalizują swoje problemy

Oto kilka przykładowych sytuacji, w których depresja maskowana może być trudna do zauważenia:

 • Pracoholiczka, która zawsze jest zajęta i nigdy nie ma czasu dla siebie.
 • Imprezowicz, który zawsze jest duszą towarzystwa i nigdy nie okazuje smutku.
 • Uczeń, który zawsze osiąga dobre wyniki w nauce, ale nigdy nie angażuje się w życie towarzyskie.
 • Sportowca, który jest skoncentrowany na osiąganiu sukcesów i nigdy nie przyznaje się do słabości.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na subtelne objawy depresji maskowanej, takie jak:

 • Zmiany nastroju
 • Problemy z koncentracją
 • Zmiany apetytu i snu
 • Nadmierna drażliwość
 • Utrata zainteresowania hobby
 • Poczucie pustki

Depresja maskowana: przyczyny i czynniki ryzyka

Dokładne przyczyny depresji maskowanej nie są do końca poznane. Uważa się, że na jej rozwój wpływają różne czynniki, w tym:

 • Czynniki genetyczne: Depresja maskowana może mieć podłoże genetyczne. Oznacza to, że jeśli ktoś w rodzinie cierpiał na depresję, to ryzyko wystąpienia depresji maskowanej u innych członków rodziny jest większe.
 • Czynniki środowiskowe: Do czynników środowiskowych, które mogą zwiększać ryzyko depresji maskowanej, należą:
  • Przewlekły stres: Długotrwały stres może prowadzić do wyczerpania organizmu i zwiększać ryzyko depresji.
  • Trauma: Doświadczenie traumy, takiej jak wypadek, śmierć bliskiej osoby lub nadużycia, może zwiększać ryzyko depresji.
  • Niska samoocena: Osoby z niską samooceną są bardziej narażone na depresję.
  • Brak wsparcia społecznego: Brak bliskich relacji i wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół może zwiększać ryzyko depresji.
 • Czynniki psychospołeczne: Do czynników psychospołecznych, które mogą zwiększać ryzyko depresji maskowanej, należą:
  • Perfekcjonizm: Perfekcjoniści często stawiają sobie zbyt wysokie wymagania i nie potrafią akceptować porażek.
  • Nadmierna kontrola: Osoby, które dążą do nadmiernej kontroli nad swoim życiem i otoczeniem, mogą być bardziej narażone na depresję.
  • Lęk przed porażką: Lęk przed porażką może hamować działanie i prowadzić do niskiej samooceny.

Rola traumy i przewlekłego stresu

Trauma i przewlekły stres są dwoma ważnymi czynnikami ryzyka depresji maskowanej.

 • Trauma: Doświadczenie traumy, takiej jak wypadek, śmierć bliskiej osoby lub nadużycia, może prowadzić do zmian w strukturze mózgu i zwiększać ryzyko depresji.
 • Przewlekły stres: Długotrwały stres może prowadzić do wyczerpania organizmu i osłabienia układu odpornościowego. Może również prowadzić do zmian hormonalnych, które mogą zwiększać ryzyko depresji.
przewlekły stres

Jak rozpoznać depresję maskowaną?

Depresja maskowana może być trudna do rozpoznania, ponieważ nie manifestuje się typowymi objawami, takimi jak smutek, apatia i brak energii. Istnieje jednak kilka wskazówek, które mogą pomóc w rozpoznaniu depresji maskowanej u siebie lub u bliskich:

 • Zmiany nastroju: Osoby z depresją maskowaną mogą doświadczać wahań nastroju, takich jak nadmierna drażliwość, lęk lub pustka.
 • Problemy z koncentracją: Depresja maskowana może prowadzić do problemów z pamięcią, koncentracją i podejmowaniem decyzji.
 • Zmiany apetytu i snu: Osoby z depresją maskowaną mogą mieć problemy z apetytem (utrata lub wzrost apetytu) i snem (bezsenność lub nadmierna senność).
 • Nadmierna drażliwość: Osoby z depresją maskowaną mogą być bardziej drażliwe i wybuchowe.
 • Utrata zainteresowania hobby: Osoby z depresją maskowaną mogą stracić zainteresowanie hobby i aktywnościami, które kiedyś sprawiały im przyjemność.
 • Poczucie pustki: Osoby z depresją maskowaną mogą odczuwać pustkę, brak sensu życia i niską samoocenę.

Kryteria diagnostyczne

Kryteria diagnostyczne depresji maskowanej są takie same jak kryteria diagnostyczne typowej depresji. Do rozpoznania depresji konieczne jest spełnienie co najmniej pięciu z dziewięciu kryteriów przez okres co najmniej dwóch tygodni:

 • Smutek
 • Utrata zainteresowania lub przyjemności z dotychczasowych aktywności
 • Zmiany apetytu
 • Problemy ze snem
 • Utrata energii
 • Trudności z koncentracją
 • Poczucie beznadziejności
 • Lęk
 • Myśli samobójcze

Narzędzia diagnostyczne

Istnieje wiele narzędzi diagnostycznych, które mogą pomóc w rozpoznaniu depresji maskowanej. Do najpopularniejszych narzędzi należą:

 • Skala Becka Depresji (BDI)
 • Inwentarz Depresji Becka (BDI-II)
 • Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (PHQ-9)
 • Skala Montgomery-Asberga (MADRS)

Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego depresję maskowaną, ważne jest, aby skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą. Specjalista przeprowadzi wywiad i zastosuje odpowiednie narzędzia diagnostyczne, aby postawić prawidłową diagnozę.

Terapeutyczne podejścia do leczenia depresji maskowanej

Leczenie depresji maskowanej

Leczenie depresji maskowanej jest podobne do leczenia typowej depresji i obejmuje:

 • Psychoterapię
 • Farmakoterapię
 • Inne formy wsparcia

Psychoterapia

Psychoterapia jest ważną częścią leczenia depresji maskowanej. Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii, które mogą być skuteczne w leczeniu depresji maskowanej, w tym:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT pomaga pacjentom zidentyfikować i zmienić negatywne wzorce myślenia i zachowania.
 • Terapia interpersonalna (IPT): IPT skupia się na poprawie relacji interpersonalnych i umiejętności komunikacyjnych.
 • Terapia psychodynamiczna: Terapia psychodynamiczna pomaga pacjentom zrozumieć, jak przeszłe doświadczenia wpływają na ich obecne funkcjonowanie.
depresja maskowana - psychoterapia

Farmakoterapia

W niektórych przypadkach lekarz może przepisać leki przeciwdepresyjne. Leki przeciwdepresyjne mogą pomóc w złagodzeniu objawów depresji, takich jak smutek, lęk i problemy ze snem.

Inne formy wsparcia

Oprócz psychoterapii i farmakoterapii, istnieje wiele innych form wsparcia, które mogą być pomocne w leczeniu depresji maskowanej, w tym:

 • Grupy wsparcia: Grupy wsparcia oferują pacjentom możliwość spotkania się z innymi osobami, które zmagają się z depresją.
 • Aktywność fizyczna: Regularna aktywność fizyczna może pomóc w poprawie nastroju i zmniejszeniu stresu.
 • Zdrowe odżywianie: Zdrowa dieta może dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania mózgu.
 • Techniki relaksacyjne: Techniki relaksacyjne, takie jak joga, medytacja lub mindfulness, mogą pomóc w zmniejszeniu stresu i lęku.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednie podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie depresji maskowanej może być długotrwałe, ale przy odpowiednim wsparciu pacjenci mogą odzyskać radość życia i zdrowie psychiczne.

Depresja maskowana – podsumowanie

Depresja maskowana to subtelna forma depresji, która może być trudna do rozpoznania. Nie manifestuje się ona typowymi objawami, takimi jak smutek, apatia i brak energii. Zamiast tego objawia się poprzez inne problemy, takie jak nadmierne skupienie na pracy, uzależnienia, problemy z koncentracją, nadmierna drażliwość, zmiany apetytu i snu.

Zrozumienie i świadomość depresji maskowanej jest niezwykle ważne. Depresja maskowana to poważne schorzenie, które może mieć negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia osoby chorej. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak uzależnienia, problemy w relacjach, a nawet samobójstwo.

Jeśli podejrzewasz u siebie lub u kogoś bliskiego depresję maskowaną, ważne jest, aby szukać pomocy. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia, które mogą pomóc Ci odzyskać radość życia.

Pamiętaj:

 • Nie jesteś sam. Depresja maskowana to powszechne schorzenie, z którym można skutecznie walczyć.
 • Z pomocą specjalisty i odpowiednim wsparciem możesz pokonać depresję i odzyskać zdrowie psychiczne.
 • Istnieje wiele różnych form wsparcia dostępnych dla osób zmagających się z depresją maskowaną, takich jak psychoterapia, farmakoterapia, grupy wsparcia, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i techniki relaksacyjne.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z psychologiem, psychiatrą lub innym specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Możesz również skorzystać z infolinii kryzysowych lub grup wsparcia online.

Ważne jest, aby nie ignorować objawów depresji maskowanej. Wczesne rozpoznanie i leczenie może znacznie poprawić rokowanie.

Razem możemy zwalczyć depresję maskowaną i pomóc osobom, które zmagają się z tym schorzeniem.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.

Tylko kilka kroków by poczuć się lepiej

Zadzwoń lub napisz do nas. Dobierzemy Ci specjalistę, który pomoże odnaleźć właściwą drogę do lepszego jutra.